google.com, pub-3742645726534165, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Son Dakika Haberleri Türkiye ve Belçika 'nın Haber Portalı.

  • Dolar 6.451
  • Euro 7.1898
  • GR ALTIN 338.14
  • ÇEYREK 554.76

Belçika’da İmam Eğitimi

Belçika'da İslam'ın Kurumsallaşma Sürecinde Büyük Bir Adım.

Belçika’da İmam Eğitimi
  • 05 Şubat 2020, Çarşamba 14:53

BASIN AÇIKLAMASI

31/01/2020

"Belçika’da İmam Eğitimi: Belçika'da İslam'ın Kurumsallaşma Sürecinde Büyük Bir Adım."

Malum olduğu üzere, Belçika 1974 yılından itibaren İslam dinini resmi olarak tanımaktadır. Bu tarihten

itibaren İslam’ın Belçika’da kurumsallaşması yönünde muhtelif adımlar atılmış ve tanınan diğer dinlerin

mensuplarına getirilen hakların müslümanlara da verilmesi hususunda yıllardan beri çeşitli yasalar

çıkmış ve düzenlemeler getirilmiştir. Devletin İslam konusundaki meseleler için görüşmek ve

kurumsallaşması ile ilgili süreçleri yürütmek üzere müslümanların katılımıyla oluşturduğu ve resmen

tanıdığı Belçika İslam Temsil Kurumu, okullarda İslam dini ve kültürü derslerinin verilmesi, İslam dersi

öğretmenlerinin maaşlarının Belçika Milli Eğitim Bakanlığınca ödenmesi, İslam dersleri için

müfettişlerin atanması ve maaşlarının Belçika Milli Eğitim Bakanlığınca ödenmesi, cezaevi vaizlerinin

atanması ve maaşlarının Belçika Adalet Bakanlığınca ödenmesi, camilerin ibadethane statüsünde

tanınması, devletten sübvansyon almaları ve cemaat kapasitesine göre bu camilere 1, 2 veya 3 din

görevlisi kadrosunun tahsis edilmesi, son olarak vaize kadrolarının verilmesi ile bu görevli maaşlarının

Belçika Adalet Bakanlığınca ödenmesi gibi hususlar İslam’ın Belçika’da kurumsallaşması yönünde

atılmış en önemli ve somut adımlardır.

Öncelikle İslam'ın resmen tanınmasından bu yana bu gelişmelere olumlu katkıda bulunan herkese

şükranlarımızı sunuyoruz.

Belçika'daki Müslümanlar artık tüm farklılıklarıyla birbirleriyle konuşabiliyor, birbirlerini anlıyor, aynı

zamanda da Belçika’da İslam ve Müslümanları ilgilendiren konularda da tek ses olabiliyorlar.

Belçika İslam Temsil Kurumu, Müslümanların hedeflerine ulaşabilmeleri için ne kadar önemli bir araçsa,

Belçika Müslümanlarının çatı kuruluşları tarafından kurulan Belçika İslam Koordinasyon Kurulu da

Belçika Müslüman toplumunun birliği ve kurumsal istikrarı için o derce önemlidir.

Bu kurumların işbirliğiyle birçok alanda toplumumuz için sorumluluklar üstlendik. 2016 yılında,

Belçika İslam Temsil Kurumu insiyatifi, Belçika İslam Koordinasyon Kurulu üyeleri ve Belçika İslam

Temsil Kurumuna bağlı Din İşleri Kurulku üyelerinin katılımıyla, Belçika şartlarını da göz önünde

bulundurarak, din adamlarımızı eğitmek maksadıyla Müslümanların ihtiyaçlarına cevap verecek bir

yapı üzerinde müzakere etmek için bir istişare komisyonu oluşturulmuştu. Adalet Bakanlığı ile de

istişare edilerek bu komisyon üyeleri arasından bir çalışma grubu belirlenmişti. Bu kurumlarımızın

uyumlu çalışması netice verdi ve sonuç olarak bir akademi kurulması projesi konusunda mutabakata

varıldı. Bu proje daha sonra İstişare Komisyonu üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul edilerek

12/04/2019 tarihinde kısa adı AFOR olan ‘İslami İlimler Eğitim ve Araştırma Akademisi’ adıyla resmi gazete yayınlanarak kurulmuştur.

İslami İlimler Eğitim ve Araştırma Akademisinin:

- Belçika’da yaşayan müslümanların hakkını ve ihtiyaçlarını gözeterek dini, kültürel, sosyal ve hayri hizmetler yürütmek,

- Belçika’da İslam Dini eğitimi, islami ilimler, araştırma ve toplumsal hizmetler alanında faaliyetler yürütmek,

- Belçika’da İmam ve din görevlisi eğitimi, hizmet içi eğitim ve din adamlarının ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim vermek ve kurslar düzenlemek,

- kütüphane oluşturmak, araştırma merkezleri kurmak,

- Belçika’da İslam eğitimi ve islami ilimler alanlarında ulusal ve uluslararası üniversite, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

- Belçika’da ve yurtdışında elde edilen diploma ve sertifikaların imamlık görevleri için yeterlik akreditasyonunu vermek gibi görev ve yetkileri bulunmaktadır.

Akademi, Belçika’da din görevlisi yetiştirmek maksadıyla sosyal bilimler ve islami ilimler olmak üzere iki ayrı alanda eğitim programları hazırlamak üzere yetkilendirilmiştir. Bu eğitim programı sıfırdan dini yüksek öğrenim görmek isteyenler için düşünülmektedir. Dini yüksek öğrenim görmüş, ilahiyat veya dengi bir yüksek öğrenim programını tamamlayan ve hali hazırda din görevlisi olanları kapsamayacaktır. Bu durumda olanlar için AFOR yeterlik akreditasyonu verebilecektir. Sosyal bilimler programı Belçika ve Avrupa şartlarında İslam, müslüman, din-devlet ilişkisi, dinler ve toplum gibi konuları sosyolojik olarak ele alan çok kültürlü ve çok dinli toplumlarda din olgusu ve insan ilişkilerini inceleyen alanlardan oluşmaktadır. Akademinin tanınması için Belçika’nın fransızca ve flamanca konuşan iki köklü üniversitesi KULeuven ve UCLouvain (Katolik üniversiteleri) ile sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyulan derslerin verilmesi için bir protokol imzalanmıştır. Bu dersler zaten sözkonusu üniversitelerde mevcut olup AFOR ile yapılan protokol sayesinde bu üniversitelerden hizmet alımı şeklinde gerçekleşecektir. İslami İlimler programı tamamen Akademinin tasarrufundadır. Buna göre Sosyal bilimler programından bağımsız olarak islami ilimler programının 4 yıl sürmesi öngörülmektedir. Program, müfredat ve hocaların tesbit edilmesinin ardından 2020 yılı içerisinde başlatılması hedeflenmektedir. Ayrıca, son günlerde çıkan haberler Belçika'da imamların eğitimi konusnu gündeme getirmiştir. Bu konuda basına yansıyan açıklmalardan bir dizi yanlış anlaşılmaların olduğu gözlemiyle bazı hususları açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Geçmişte ifade ettiğimiz gibi, Belçika'da imamların eğitimi konusu devletin kurumları ve hatta üniversitelerin yetkisinde değildir. Bu husus dini özgürlükler ilkesi çerçevesinde sadece Müslüman toplumunun yetkisindedir. Bu nedenle bu akademi ve imam eğitimi projesi tamamen Belçika'daki Müslüman toplumunun bir projesi ve Müslümanların kurumları arasındaki işbirliğinin ürünüdür. Elbette federal hükümetin kolaylaştırıcı bir ortak olarak yer aldığını kabul ediyor ve bu vesileyle de Adalet Bakanı'na bu projenin hazırlanmasındaki teşviki ve desteği için teşekkür ediyoruz. Ayrıca KULeuven ve UCLouvain üniversitelerine de AFOR ile partnerlik yaparak projeye katkıda bulundukları için teşekkür ediyoruz. Son olarak şunu çok açıklıkla ifade edelim ki bu akademi ve imam eğitimi projesi doğrudan doğruya Belçika Müslümanlarının kuruluşlarının yönettiği bir projedir. Basında çıkan bazı açıklamalardan yola çıkarak oluşturulan algılar ve spekülatif yorumlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Belçika İslam Temsil Kurumu adına,

Mehmet ÜSTÜN, Başkan

İslami İlimler Eğitim ve Araştırma Akademisi adına,

Salah ECHALLAOUI, Başkan

Belçika İslami Koordinasyon Kurulu adına,

Coşkun BEYAZGÜL, Sözcü

Belçika Din İşleri Kurulu adına,

Tahar TOUJGANI, Başkan

 

Communiqué de Presse

31/01/2020

“La formation des imams : un grand pas dans le parcours

d’institutionnalisation de l’Islam en Belgique.”

Depuis la reconnaissance de l’Islam par la Belgique en 1974 et plus particulièrement après la

mise en place de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, reconnu par l’Etat comme organe

représentatif de la gestion du temporel du culte islamique, d’importantes avancées ont été

réalisées dans notre pays. L’organisation des cours de religion islamique dans les écoles

publiques, la reconnaissance des communautés islamiques locales à travers les mosquées

par les régions, l’attribution des cadres de secrétaires de culte rattachés à l’Exécutif des

Musulmans de Belgique, les cadres de ministres de culte dans les mosquées, les conseillers

islamiques dans les établissements pénitenciaires ainsi que dans l’armée et dernièrement le

cadre de prédicatrices et théologiennes avec la prise en charge par le ministère de la justice,

constituent des progrès remarquables dans l’institutionnalisation de l’Islam en Belgique.

C’est avec gratitude et reconnaissance que nous rendons hommage à tous ceux qui ont

positivement contribué à cette réussite depuis la reconnaissance de l’Islam en 1974 jusqu’à

nos jours.

Les musulmans de Belgique dans toute leur diversité sont désormais capables de se parler,

de s’entendre mais aussi de parler d’une seule voix sur les sujets qui touchent l’Islam et les

musulmans de notre pays.

Si l’Exécutif des Musulmans de Belgique est avant tout un outil très important pour

permettre aux musulmans de réaliser leurs objectifs dans le cadre de ses prérogatives, le

Conseil de Coordination des Institutions Islamiques de Belgique fondé par les institutions

coupoles de notre communauté est, quant à lui, un acquis pour l’unité de notre

communauté et pour notre stabilité institutionnelle.

C’est avec la coopération de ces institutions que nous avons pris en main le destin de notre

communauté dans bien des domaines. Dès 2016, à l’initiative du Bureau de l’EMB, une

commission de concertation composée du Bureau de l’EMB, des membres du Conseil de

Coordination ainsi que des membres du Conseil des Théologiens a été mise en place pour

réfléchir à une structure adaptée aux besoins de la communauté musulmane de Belgique

pour former des cadres de l’Islam en prenant en considération le contexte Belge. Un groupe

de travail a été désigné parmi les membres de cette commission afin de préparer un travail

en concertation avec le Ministère de la Justice. Ce travail concerté a produit ses effets avec

un projet de statuts pour la création d’une académie. Ce projet a été ensuite adopté à

l’unanimité par les membres de la commission de concertation, l’assemblée générale de

l’académie et en date du 12/04/2019 les statuts de l’AFOR (Académie de Formations et de

Recherches en Etudes Islamiques) ont été publiés au Moniteur Belge.

Concrètement, l'Académie a, entre autres, pour prérogative de préparer des programmes de

formation dans deux domaines distincts: les sciences sociales et les sciences religieuses

islamiques pour former des cadres de l’Islam en Belgique.

Cette formation est avant tout destinée à ceux qui souhaitent étudier les sciences islamiques

après les humanités. Elle ne concerne pas ceux qui ont déjà achevé des études supérieures

en sciences islamiques ou équivalent et qui sont déjà en fonction,. L'AFOR, par contre,

pourra accorder une accréditation à ceux qui se trouvent dans cette situation. L’AFOR

organisera aussi des formations continues

L'Académie a signé une convention avec deux prestigieuses universités belges francophones

et néerlandophone qui sont la KULeuven et l’UCLouvain pour dispenser les cours nécessaires

dans le cadre de la formation civile de l’AFOR. Comme ces cours sont déjà disponibles au

sein de la KULeuven, l'AFOR bénéficiera de ceux-ci grâce aux protocoles d’accord. Au sein de

l’UCLouvain et en accord avec l’AFOR, deux certificats universitaires ont été créés et

bénéficient de l’agrément de l’ARES (Académie de recherche et d’enseignement supérieur)

Le programme en sciences islamiques est une matière qui relève exclusivement du domaine

de l'AFOR. Quel que soit la durée de la formation civile qui est prévue pour deux ans, le

programme en sciences religieuses islamiques, quant à lui, durera 4 ans.

Par ailleurs, l’actualité de ces derniers jours a fait resurgir la question de la formation des

imams en Belgique et nous constatons avec regret que la répercussion dans la presse de

certaines informations recueillies à ce sujet a provoqué une série de malentendu et de

confusion. C’est pourquoi nous tenons à clarifier certaines informations qui ont fait l’objet

d’une mauvaise interprétation.

Comme nous l’avons pu évoqué à plusieurs reprises dans le passé, la formation des imams

en Belgique n’est pas une question qui relève des pouvoirs publics ni même des universités.

Cette prérogative revient à la communauté dans le cadre du principe de la liberté de culte. Il

s’agit donc pleinement d’un projet de la communauté musulmane de Belgique et le fruit

d’une coopération entre ses différentes institutions. Nous reconnaissons bien entendu

l’implication du gouvernement fédéral comme partenaire facilitateur et par cette occasion,

nous remercions vivement le Ministre de la Justice pour sa disponibilité et son

encouragement dans la préparation de ce projet. Nous remercions également la KULeuven

et l’UCLouvain pour s’être engagées dans un partenariat avec l’AFOR et nous saluons leur

investissement pour avoir apporté une contribution à notre projet.

Pour finir, nous espérons pouvoir servir notre communauté à travers ce projet et bien

d’autres dans le futur afin d’apporter notre pierre à l’édifice pour une institutionnalisation

de l’Islam pleinement réussie et qui s’inscrit parfaitement dans le contexte de notre pays.

Pour le l’Exécutif des Musulmans de Belgique

Mehmet USTUN, Président

Pour l’Académie de Formations et de Recherches en Etudes Islamiques

Salah ECHALLAOUI, Président

Pour le Conseil de Coordination des Institutions Islamiques de Belgique

Coskun BEYAZGUL, Porte-parole

Pour le Conseil des Théologiens

Taher TUJGANI, Président

 

 

Persbericht

31/01/2020

“De opleiding van imams: een grote stap in het institutionaliseringsparcours

van de islam in België.”

Sinds de erkenning van de islam door België in 1974, en meer in het bijzonder na de installatie

van het Executief van de Moslims van België als door de staat erkend vertegenwoordigend

orgaan voor het werelds beheer van de islameredienst, werd er heel wat vooruitgang geboekt

in ons land. Opmerkelijke stappen in de institutionalisering van de islam in België worden

onder andere gevormd door de organisatie van lessen islamgodsdienst in het officiële

onderwijs, de erkenning door de gewesten van plaatselijke moslimgemeenschappen via de

moskeeën, de toewijzing van leidinggevende eredienstsecretarissen aan het Executief van de

Moslims van België, van leidingsgevende bedienaars van de eredienst in de moskeeën, van

islamconsulenten in de strafinrichtingen en in het leger, en tot slot in het kader van prediksters

en theologes, dit alles onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie.

Met dankbaarheid en erkenning betuigen wij eer aan iedereen die een positieve bijdrage heeft

geleverd aan dit succes sinds de erkenning van de islam in 1974 tot op vandaag.

In al hun diversiteit zijn de moslims van België zo in staat om met elkaar te praten, naar elkaar

te luisteren, maar ook om met één stem te spreken over onderwerpen die de islam en de

moslims van ons land aangaan.

Daarbij is het Executief van de Moslims van België vóór alles een zeer belangrijk instrument

om de moslims toe te laten hun doelstellingen te bereiken binnen het kader van zijn

voorrechten, en op zijn beurt is de Coördinatieraad van de islamitische instellingen van België,

gesticht door de overkoepelende instellingen van onze gemeenschap, een verworvenheid

voor de eenheid van onze gemeenschap en voor onze institutionele stabiliteit.

Met de medewerking van deze instellingen hebben wij het lot van onze gemeenschap op heel

wat vlakken zelf in de hand genomen. Op initiatief van het Bureau van het EMB werd er in

2016 een overlegcommissie samengesteld, bestaande uit het Bureau van het EMB, leden van

de Coördinatieraad en leden van de Raad van Theologen. Deze commissie zal nadenken over

een gepaste structuur voor de behoeften van de moslimgemeenschap van België met het oog

op de vorming van leidinggevenden in overeenstemming met de Belgische context. Uit de

leden van deze commissie werd een werkgroep samengesteld om dit voor te bereiden in

overleg met het Ministerie van Justitie. Deze samenwerking heeft geleid tot een ontwerp van

statuten voor de oprichting van een academie. Daarna werd dit ontwerp unaniem

goedgekeurd door de leden van de overlegcommissie, de algemene vergadering van de

academie en op 12/04/2019 werden de statuten van de AFOR (Académie de Formations et de

Recherches en Etudes Islamiques) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Concreet moet de Academie onder andere de opleidingsprogramma’s voor twee verschillende

domeinen uitwerken: de sociale wetenschappen en de religieuze islamwetenschappen met

het oog op de vorming van moslimleidinggevenden in België.

Deze opleiding is voor alles bedoeld voor hen die na de middelbare school

islamwetenschappen willen studeren. Ze zijn niet gericht op studenten die al hogere studies

islamwetenschappen of gelijkaardig hebben gedaan, en al in functie zijn. De AFOR kan

daarentegen wel een accreditatie geven aan mensen in deze situatie. De AFOR zal ook

permanente opleidingen organiseren

De Academie heeft een overeenkomst getekend met twee prestigieuze Belgische

universiteiten, de Nederlandstalige KULeuven en de Franstalige UCLouvain, om de

noodzakelijke cursussen te geven in het kader van de burgerlijke opleiding van de AFOR.

Aangezien deze cursussen al worden gegeven aan de KULeuven kan de AFOR daarvan gebruik

maken dankzij overeenkomstprotocollen. Binnen de UCLouvain werden er in overleg met de

AFOR twee universitaire diploma’s gecreëerd met officiële goedkeuring van de ARES

(Académie de recherche et d’enseignement supérieur).

Het programma islamwetenschappen behoort volledig tot het domein van de AFOR. Ongeacht

de duur van de burgerlijke opleiding die voorzien is op twee jaar, zal het programma

islamwetenschappen vier jaar duren.

De actualiteit van de laatste dagen heeft bovendien opnieuw de vraag omtrent

imamopleidingen in België opgeroepen, en we stellen met spijt vast dat bepaalde informatie

daarover, zoals voorgesteld in de pers, aanleiding heeft gegeven tot onbegrip en verwarring.

Daarom willen we bepaalde informatie die verkeerd werd geïnterpreteerd, hier

verduidelijken.

Zoals we al verschillende malen in het verleden hebben gezegd, valt de opleiding van imams

in België niet onder de overheid noch onder de universiteiten. Dit voorrecht komt toe aan de

gemeenschap in het kader van het principe van godsdienstvrijheid. Het is dus volledig een

project van de moslimgemeenschap van België en het resultaat van een samenwerking tussen

haar verschillende instellingen. Wij erkennen de betrokkenheid van de federale regering als

partner-facilitator, en nemen van de gelegenheid gebruik om de Minister van Justitie te

danken voor zijn beschikbaarheid en aanmoedigingen bij het uitwerken van dit project. Wij

danken ook de KULeuven en de UCLouvain voor hun engagement in een partnerschap met de

AFOR en voor hun bijdragen aan ons project.

Tot slot hopen wij onze gemeenschap te kunnen dienen via dit project en nog tal van andere

toekomstige projecten om ons steentje bij te dragen voor een succesvolle institutionalisering

van de islam die perfect past in de context van ons land.

Voor het Executief van de Moslims van België

Mehmet USTUN, voorzitter

Voor de Académie de Formations et de Recherches en Etudes Islamiques

Salah ECHALLAOUI, voorzitter

Voor de Coördinatieraad van de islaminstellingen van België

Coskun BEYAZGUL, woordvoerder

Voor de £Raad van Theologen

Taher TUJGANI, voorzitter

 

 


HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
belgium korner tv
yukarı çık